KHAI TRƯƠNG TUYẾN HUYỆN BẮC QUANG – MÈO VẠC

Kể từ ngày 01/11/2022, 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐱𝐞 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 cho đi vào hoạt động tuyến huyện 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 – 𝐌𝐞̀𝐨 𝐕𝐚̣𝐜

🔘Xuất bến Bắc Quang (Hà Giang): 𝟱𝗵𝟭𝟱

🔘Xuất bến Mèo Vạc: 𝟭𝟮𝗵𝟯𝟬

𝑳𝒐̣̂ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉: 𝐵𝑥 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 – 𝐵𝑥 𝐻𝑎̀ 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔 – 𝑄𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 – 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝐵𝑎̣ – 𝑌𝑒̂𝑛 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝐵𝑥 𝑀𝑒̀𝑜 𝑉𝑎̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖.

📥Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟵𝟴 𝟴𝟵𝟴 – 𝟬𝟴𝟲𝟱 𝟭𝟭𝟵 𝟬𝟴𝟲 để được đặt vé hoặc gửi hàng theo tuyến mới khai trương Bắc Quang – Mèo Vạc

💕Cảm ơn khách hàng đã, đang và sẽ luôn tin tưởng, ủng hộ dịch vụ của nhà xe.

____________________

𝑵𝒉𝒂̀ 𝒙𝒆 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂̂́𝒏

🏠 Địa chỉ: Phường Minh Khai – Tp Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

☎️ Hotline: 0917 898 898 – 0915 223 171

📨 Website: xebangphan.vn